FANDOM


Metro City on suurkaupunki Yhdysvaltain länsirannikolla. Se on Chesmont Bayn lahdenpoukaman ympärille kasvanut vilkas satamakaupunki. Viime vuosikymmeninä on kaupungin toiseksi taloudelliseksi tukijalaksi sataman ohessa noussut myös erilaisten korkean teknologian yritysten ja tutkimuslaitosten rypäs.

Varsinainen Metro Cityn kaupunkialue voidaan jakaa karkeasti ottaen kolmeen osaan. Alue lahdenpoukaman pohjukan ympärillä on kaupungin ydinkeskustaa. Tätä aluetta luonnehtivat erilaiset modernin suurkaupungin perustunnusmerkit, kuten liikeyritysten pilvenpiirtäjät, kaupungin pääkauppakatu ja yliopisto. Rannan välitön tuntuma on kaupungin kaikkein rikkaimpien ja arvovaltaisimpien asukkaiden reviiriä. Keskusta-alueen pohjoisosan halki virtaa myös Lindfordin kanava, joka on aikanaan tuonut tukkipuuta ja muuta tavaraa Metro Cityn satamaan.

Chesmont Bayn pohjoisranta on satama-aluetta, joka rannasta poispäin mennessä muuttuu vähitellen pääosin perinteisen raskaan teollisuuden hallitsemaksi teollisuusalueeksi ja satama- ja teollisuustyöläisten asuinalueiksi. Eteläranta on puolestaan valtaosin ei-valkoisten etnisten ryhmien ja siirtolaisten kansoittamaa aluetta ja siellä sijaitsee muun muassa paikallinen Chinatown. Etelärannan asukit ovat tottuneet selvittelemään asiansa keskenänsä ilman virkavaltaa ja rikollisuus eri muodoissaan rehottaa alueella.


Yksi Metro Cityn tunnusomaisimmista äänistä on valtaosan kaupunkia kattavien paikallisjunien kolke. Keskustan alueella junat kulkevat katutason yläpuolella New Yorkin ja Chicagon tapaan, mutta pohjois- ja etelärantaa sekä esikaupunkialueita kohden mennessä ne laskeutuvat maan tasolle. Lisäksi Chesmont Bayn poikki kulkee joka päivä useita lauttoja etelärannalta pohjoiselle ja bussiliikennettä on myös jonkin verran niihin paikkoihin, joita raideverkko ei kata.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.